Dodana: 7 luty 2020 08:16

Zmodyfikowana: 6 marzec 2020 12:50

„Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy”

Projekt „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-101), ul. Jurowiecka 56.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 2. Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 30.11.2018.
 3. Zasięg: woj. podlaskie, powiat: białostocki, gmina Choroszcz.
 4. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 314 uczniów (191 kobiet, 123 mężczyzn) Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza wchodzących w skład Zespołu Szkół w Choroszczy oraz 46 nauczycieli (32 kobiety, 14 mężczyzn) zatrudnionych w jednej ze szkół objętych projektem na podstawie umowy o pracę.
 5. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy w terminie do 30.11.2018.

 Zakres wsparcia

 

 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:
 • Geografii (dla uczniów gimnazjum) - 6 osób (70h/os)
 • Chemii (dla uczniów gimnazjum) - 6 osób (70h/os)
 • Biologii (dla uczniów gimnazjum) - 6 osób (70h/os)
 • Przyrody (dla uczniów szkoły podstawowej) - 6 osób (70h/os)
 • Matematyki (dla uczniów szkoły podstawowej) – 12 osób (70h/os)
 • Matematyki (dla uczniów gimnazjum) - 6 osób (70h/os)
 • Języka angielskiego (dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej) – 12 osób (70h/os)
 • Języka angielskiego (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej) – 12 osób (70h/os)
 • Języka angielskiego (dla uczniów gimnazjum) – 12 osób (70h/os)
 • Języka rosyjskiego – 6 osób (70h/os)
 • Fizyki – 6 osób (70h/os)

 

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
 • Klub małego chemika – zajęcia laboratoryjne – 16 osób (70h/os)
 • Klub ciekawskich – zajęcia matematyczno-przyrodnicze (klasy I-III szkoły podstawowej) – 16 osób (35h/os)
 • Koło Droga do sukcesu – przedsiębiorczość i matematyka (dla uczniów gimnazjum) – 16 osób (70h/os)
 • Program INTERBLOK (dla uczniów gimnazjum) – 16 osób (180h/os)
 • Koło językowe – j. niemiecki (dla uczniów szkoły podstawowej) – 12 osób (70h/os)
 • Koło językowe – j. francuski (dla uczniów gimnazjum oraz klas IV-VI szkoły podstawowej) – 12 osób (70h/os)
 • Koło językowe – j. hiszpański – 18 osób (70h/os)
 • Klub małego konstruktora (dla uczniów szkoły podstawowej) – 16 osób (70h/os)
 • Koło językowe – j. angielski(dla uczniów szkoły podstawowej) – 48 osób (70h/os)
 • Koło Fotografia z perspektywy(dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej) – 8 osób (70h/os)
 • Koło Matematyka – drogą do sukcesu (dla uczniów gimnazjum) – 16 osób (70h/os)
 • Koło Przez zabawę do nauki (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej) – 8 osób (70h/os)
 • Koło Klucze do sukcesu – matematyka i przedsiębiorczość (dla uczniów gimnazjum) – 8 osób (70h/os)

 

 1. Zajęcia z wykorzystaniem TIK
 • Koło Praktyczne zastosowanie IT i matematyki do opisu i przewidywania zjawisk fizycznych (dla uczniów gimnazjum) – 8 osób (70h/os)
 • Koło Autokreacja z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł informacji (dla uczniów gimnazjum) – 12 osób (70h/os)
 • Mały geniusz – grafika komputerowa (dla uczniów gimnazjum oraz klas IV-VI szkoły podstawowej) – 12 osób (70h/os)
 • Koło Przygoda z programowaniem (dla uczniów gimnazjum oraz klas IV-VI szkoły podstawowej) – 12 osób (70h/os)
 • Laboratorium odkryć przyrodniczych z wykorzystaniem IT (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej) – 18 osób (70h/os)

 

 1. Wyjazdy edukacyjne dla uczniów
 • Wyjazd edukacyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego (dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej) - 43 osoby (40 uczniów i 3 opiekunów)
 • Zajęcia edukacyjne w ramach zielonej szkoły (dla uczniów klas III-VI szkoły podstawowej) – 20 osób
 • Wyjazd edukacyjny Kraków – Zakopane – Bochnia (dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej) – 40 osób (37 uczniów i 3 opiekunów)
 • Organizacja białej szkoły (dla uczniów klas III-VI szkoły podstawowej) – 12 osób

 

 1. Doradztwo zawodowe (dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej)
 • Udzielenie indywidualnego doradztwa zawodowego – 108 osób (2h/os)
 • Udzielenie grupowego doradztwa zawodowego – 5 grup – ok. 20-23 osobowe (4h/grupa)

 

 1. Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach:
 • Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych (komunikacja, asertywność, perswazja w praktyce, wystąpienia publiczne, inteligencja emocjonalna, porozumienie bez przemocy, itp.) – 46 osób (min. 24h/os)
 • Szkolenie z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu – 12 osób (min. 24h/os)
 • ECDL BASE PROFILE (ECDL Core) – 12 osób

 

 1. Kompleksowy program wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • Szkolenie nauczycieli Trening zastępowania agresji – 38 osób
 • Szkolenie nauczycieli kurs Drama w edukacji – 5 osób
 • Szkolenie nauczycieli Kurs biblioterapii – 5 osób (kurs e-learning 8h)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – 10 osób (70h/os)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów gimnazjum – 10 osób (70h/os)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne – 6 osób (70h/os)
 • Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej – 12 osób (70h/os)
 • Szkolenie z mediacji rówieśniczych – 36 osób - 6 nauczycieli i 30 uczniów (18 h)
 • Zajęcia z przedsiębiorczości z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – grupa 10 osobowa (6h/grupa)

Załączniki