Nowe narzędzie dla doradców zawodowych

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Nowe narzędzie dla doradców zawodowych
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

  Andrzej Staszczyk,

  konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

  Grafika: Pixabay

Doradcy zawodowi, wychowawcy i nauczyciele zajmujący się tematyką doradztwa zawodowego w szkołach otrzymali w ostatnich dniach grudnia 2020 roku kolejne, aktualne narzędzie do swojej pracy. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydał w formie elektronicznej Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Na ponad tysiącu stu stronach zamieszczono szczegółowe opisy 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Przy każdym zawodzie umieszczono jego symbol cyfrowy i poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Opisano kwalifikacje i typ szkoły, w której odbywa się kształcenie w zawodzie. Oprócz głównych zadań i czynności zawodowych, do których powinien być przygotowany absolwent szkoły prowadzącej kształcenie, opisano predyspozycje do wykonywania zawodu, warunki pracy i możliwości pracy w zawodzie. Zainteresowani znajdą w nim ścieżki kształcenia w zawodzie, osobne dla absolwentów szkół podstawowych, osobne dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.

Osoby szukające szkół prowadzących kształcenie w zawodzie znajdą też orientacyjną mapę szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie i odnośnik do Rejestru szkół i placówek oświatowych, gdzie można na bieżąco weryfikować te informacje.  Możliwości wyszukiwarki opisane zostały na PPE w lipcu 2018 roku.

Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+.

Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Jest ona dostępna pod linkiem: Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Autor Andrzej Staszczyk - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Zgłoszone przez Andrzej Staszczyk - konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dodana: 31 grudzień 2020 12:39

Zmodyfikowana: 31 grudzień 2020 12:39