,Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu’’ to projekt edukacyjny, skierowany do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Holonkach.

I. W Szkole Podstawowej w Holonkach uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:

Koło informatyczne

Kompetencje społeczne i doradztwo zawodowe- doradztwo indywidualne

Kompetencje społeczne i doradztwo zawodowe - doradztwo grupowe

Kompetencje społeczne i doradztwo zawodowe- warsztaty umiejętności społecznych

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki

Zajęcia rozwijające z  j. angielskiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

Zajęcia wyrównujące kompetencje przyrodnicze

Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia wyrównujące kompetencje matematyczne

Wyjazdy edukacyjne do Białowieży i Warszawy

Stypendium szkolne

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem, każdemu dziecku objętemu wsparciem zapewniona została oferta edukacyjno-wychowawcza, zgodna z jego indywidualnymi potrzebami. 

W ramach projektu placówki doposażone zostały w materiały biurowe do realizacji zajęć.
Do pracowni matematycznych oraz przyrodniczych zakupiono mikroskopy, tablice interaktywne, laptopy, aparaty i szereg pomocy dydaktycznych.

Ponadto szczególnie zdolni uczniowi uzyskali wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego w kwocie 500 zł. miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Projekt jest pozytywny pod względem równości szans, niedyskryminacji i równouprawnienia płci.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 479 435,55 zł.

Całkowita wartość projektu 514 175,55 zł.

Projekt był realizowany do 31.07.2019 r.

Dodana: 8 listopad 2019 23:25

Zmodyfikowana: 8 listopad 2019 23:25