Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach było organizatorem, wraz Wojewodą Podlaskim i Podlaskim Kuratorem Oświaty, Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

8 lutego br. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca V Wojewódzki Konkurs pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”, którą prowadzili - Joanna Stabińska i Jarosław Cezary Słabiński - konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

W bieżącym roku w konkursie w dwóch kategoriach: plakat (praca plastyczna) i inscenizacja wzięła udział rekordowa liczba uczniów i szkół. W sumie nadesłano 460 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas I-III i 23 inscenizacje (w formie filmów) przygotowane przez uczniów klas IV-VII z 64 szkół podstawowych województwa podlaskiego.

W kategorii plakat zostało wyróżnionych 10 uczniów: Miłosz Dec, kl. I – SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, Amelia Kalinko, kl. III – SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, Michał Karpowicz, kl. III – SP nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Gabriela Makarewicz, kl. III – SP nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Olga Masalska, kl. I – SP nr 3 w Hajnówce, Marlena Mojsak, kl. I – SP w Załukach, Karolina Ożga, kl. III – SP nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, Damian Sznurkowski-Wiszniewski, kl. I – SP w Przerośli, Zuzanna Średnicka, kl. III – SP im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach, Weronika Zabłocka, kl. I – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie.

III miejsce w kategorii plakat zajął Maciej Dąbrowski, uczeń kl. III, SP nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

II miejsce przyznano Milenie Jewdokimow, uczennicy kl. I, SP nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach.

Zwycięzcą konkursu „112 ratuje życie” w kategorii plakat została Natalia Furmanik, uczennica kl. III – SP nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie.

W kategorii inscenizacja wyróżniono uczniów kl. VII – SP im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej: Amelię Grzegorczyk, Julię Matan, Szymona Romanowskiego, Julię Siwiec.

Specjalne wyróżnienie otrzymała również Julia Dudzińska – uczennica kl. V SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

III miejsce zajęli uczniowie kl. VIIb SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach: Łukasz Wojczulis, Julia Ferenc, Kamila Podziewska, Krzysztof Taraszkiewicz, Natalia Ciruk, Wiktoria Aneszko, Natalia Dąbrowska, Patrycja Winkler.

II miejsce ex aequo zajęły uczennice kl. VII – SP im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej: Aleksandra Sak, Emilia Guziel, Aleksandra Kamieńska, Joanna Misarko, Martyna Mnich, Kinga Mroczkowska oraz uczniowie kl. VI – SP w Porytem: Oliwia Bazydło, Jakub Malinowski, Patrycja Malinowska, Magdalena Zysk i Jakub Greloch.

I miejsce w kategorii inscenizacja zajęli uczniowie kl. VIa – SP im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce: Zofia Bieniasz, Zuzanna Bućko, Anna Mróz, Anna Szymańska, Jan Kucharski i Jakub Lipski.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele szkół podstawowych – opiekunowie laureatów: Jolanta Potapowicz – SP nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, Jadwiga Mańczuk i Marzena Kolesińska – SP nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Izabela Szkiłądź i Marta Kamińska – SP im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce, Aneta Hryniewicka i Katarzyna Skórska – SP im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej, Iwona Górska i Ewa Frankowska – SP nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Beata Zdancewicz – SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, Wioleta Greloch – SP w Porytem, Beata Suchodolska – SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, Ewa Gutowska i Małgorzata Woroszyło – SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, Ludmiła Jakimiuk – SP nr 3 w Hajnówce, Olga Stocka – SP w Załukach, Irena Dąbrowska – SP nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, Irena Darmetko – SP w Przerośli, Elżbieta Brzozowska – SP im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach, Bożena Muczyńska – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie.

Specjalne podziękowania za popularyzowanie wiedzy o numerze alarmowym 112 oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska otrzymało 15 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce
 • Szkoła Podstawowa Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa w Porytem
 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
 • Szkoła Podstawowa w Przerośli
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

Nagrody i dyplomy laureatom, ich opiekunom i dyrektorom szkół podstawowych wręczył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Bożena Dzitkowska - p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty i Lidia Kłoczko - dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Wojewoda Podlaski pogratulował aktywności uczniom, nauczycielom i szkołom. Zaapelował do uczestników o właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112.

Wszyscy wyróżnieni uczestniczyli w pamiątkowym zdjęciu z Wojewodą Podlaskim i innymi znakomitymi gośćmi, wśród których byli: Jarosław Średnicki – Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosław Wendt – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Jarosław Buraczewski – Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KWP w Białymstoku, Bożena Dzitkowska – p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty, Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

W dalszej części można było obejrzeć dwie najlepsze nagrodzone w konkursie inscenizacje. Najpierw wystąpili uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce śpiewająco informując o właściwych zachowaniach podczas wykonywania połączeń na numer alarmowy 112, a po nich uczniowie klasy Szkoły Podstawowej w Porytem. Wszyscy mogli też obejrzeć wyróżniony film animowany Julii Dudzińskiej z SP nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

W uroczystej gali wzięło udział prawie 300 osób: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, uczestnicy konkursu, czyli uczniowie szkół podstawowych z Augustowa, Białegostoku, Jasionówki, Hajnówki, Kalinówki Kościelnej, Łomży, Nowych Piekut, Porytego, Przerośli, Suwałk, Załuków, a także rodzice uczniów wyróżnionych w konkursie.

W holu przed salą konferencyjną można było obejrzeć wystawę konkursowych prac plastycznych oraz odwiedzić stoiska służb Ratownictwa Medycznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.

V edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE” była wyjątkowa dzięki rekordowej liczbie zgłoszonych prac uczniów, reprezentujących największą, jak do tej pory, liczbę szkół podstawowych. Zachwyciły wszystkich plakaty, wierszyki i rymowanki najmłodszych oraz filmy z inscenizacji starszych uczniów.

Dobra organizacja konkursu, efektowna gala podsumowująca jego wyniki oraz skuteczne promowanie wśród dzieci i młodzieży numeru alarmowego 112 to efekt współpracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Jarosław Cezary Słabiński
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach