Wiosna Nowych Technologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wiosna Nowych Technologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to cykl lekcji otwartych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem tablic i ekranów interaktywnych oraz cykl szkoleń i zajęć warsztatowych dla nauczycieli organizowanych przez nauczycieli konsultantów CEN w Suwałkach.

Cykl lekcji otwartych z wykorzystaniem tablic i ekranów interaktywnych z udziałem nauczycieli i uczniów:

1) 5 marca 2019 r. godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa w Korycinie
Matematyka – klasa V
temat: Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań o treści praktycznej
Lekcję przeprowadziła Barbara Stachelek

2) 6 marca 2019 r. godz. 10.40 – Szkoła Podstawowa w Rutkach Nowych
Edukacja wczesnoszkolna – klasa III
temat: Doskonalenie mnożenia i dzielenia – zadania różne
Lekcję przeprowadziła Renata Sujata

3) 13 marca 2019 r. godz. 11.25 – Szkoła Podstawowa w Rutce–Tartak
Edukacja wczesnoszkolna – klasa II
temat: Doskonalenie umiejętności dzielenia – rozwiązywanie zadań, obliczenia wysokości, kalendarzowe i pieniężne
Lekcję przeprowadziła Małgorzata Kowalewska

4) 15 marca 2019 r. godz. 9.45 – Szkoła Podstawowa w Białobrzegach
Matematyka – klasa VI
temat: Pola wielokątów
Lekcję przeprowadzi Katarzyna Korąkiewicz

5) 20 marca 2019 r. godz. 9.50 – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym
Język polski – klasa VIII
Lekcję przeprowadzi Anna Skowrońska

6) 28 marca 2019 r. godz. 8.55 – Szkoła Podstawowa w Różanymstoku
Historia – klasa VIII
Rozbicie dzielnicowe w Polsce
Lekcję przeprowadzi Grażyna Ciszkowska

Organizatorem lekcji otwartych są: Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk – CEN w Suwałkach

Cykl szkoleń i zajęć warsztatowych z udziałem nauczycieli z wykorzystaniem nowych technologii:

1) 5 marca 2019 r. godz. 15 – Warsztat nowoczesnego katechety
Prowadzący – Grzegorz Kalejta – CEN w Suwałkach

2) 14 marca 2019 r. godz. 15 – Seminarium – Kody QR na lekcjach religii
Prowadzący – Grzegorz Kalejta – CEN w Suwałkach

3) 16 marca 2019 r. – godz. 9 – Warsztaty – Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia
Prowadzący – Jarosław Cezary Słabiński – CEN w Suwałkach

4) 20 marca 2019 r. – godz. 15 – Seminarium – Robot w przedszkolu
– Demonstracja działania robotów edukacyjnych do wykorzystania w przedszkolu. Prezentacja materiałów pomocniczych do zajęć.
Prowadzący – Andrzej Staszczyk – CEN w Suwałkach

5) 25 marca 2019 r. – godz. 15 – Szkolenie – Tworzenie prezentacji edukacyjnych w programie Prezi
Prowadzący – Jarosław Cezary Słabiński – CEN w Suwałkach

6) 26 marca 2019 r. – godz. 16 – Warsztaty – Tworzenie filmów poklatkowych i wykorzystanie ich jako środka dydaktycznego
Prowadzący – Karol Górski – CEN w Suwałkach