Historia powszechna, historia Polski, średniowiecze

Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna
Typ zasobu Inne
Tytuł Historia powszechna, historia Polski, średniowiecze
Etap edukacyjny
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
Opis

Cel ogólny: Uczeń ćwiczy chronologię historyczną, sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je;  dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. Uczeń poznaje dzieje od najdawniejszych dziejów człowieka po średniowiecze, uwzględniając przy tym początki państwa polskiego.

Wskazówki metodyczne do realizacji zajęć: Uczeń korzysta z tabletów lub komórek podłączonych do internetu.  Nauczyciel korzysta z projektora z projektora , komputera i rzutnika .mam stały dostęp do sieci. Różne zadania np. : krzyżówki, gra typu milionerzy, łączenie w pary, sprawiają że przekazywanie wiedzy historycznej staje się ciekawsze, nowoczesne.

Zadania można  wykorzystać na lekcji utrwalającej materiał, jako  zadanie na dobry początek w pierwszej fazie lekcji lub na kole historycznym. Warto tez zadać jako pracę domową dla np. uczniów bardziej zainteresowanych przedmiotem.

Zachęcam tez swoich uczniów do tworzenia takiego typu zadań. 

Warunki Licencji Creative Commons: CC-BY

Autor Danuta Gregorowicz
Zgłoszone przez praca konkursu "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela"

Dodana: 29 czerwiec 2017 13:03

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2017 13:03