Nazwa inicjatywy Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach wyjeżdżają na staże do Hiszpanii i Irlandii
Opis inicjatywy Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach realizuje obecnie dwa projekty unijne, w ramach których uczniowie i nauczyciele mają szanse zdobyć nowe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe za granicą. Szkoła ma doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć – nauczyciele dwukrotnie odbywali mobilności zagraniczne, przygotowują się do wyjazdów do Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Maltę po raz trzeci. Młodzież bierze udział w projekcie pn. „Sukces zawodowy w Europie” z programu Erasmus + sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, który otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.11.2017r., potrwa do 31.10.2018 r. Szkoła zrealizuje tzw. mobilności dla 12 uczniów kierunku technik obsługi turystycznej oraz 13 uczniów klas informatycznych, wybranych w drodze zakończonej w grudniu rekrutacji. Każda grupa odbędzie mobilność w wymiarze 14 dni, jedna w Hiszpanii, druga w Irlandii, towarzyszyć im będą nauczyciele-opiekunowie. Wyjazdy przewidziane są na lipiec i sierpień br. Celem projektu jest głównie ułatwienie młodzieży wejście na rynek pracy i zwiększenie ich szans na zatrudnienie (pozyskanie dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa). Uczniowie odbędą dodatkowe praktyki zawodowe w obiektach hotelarskich i turystycznych i przedsiębiorstwach informatycznych oraz. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniom oraz opiekunom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, sprawdzone miejsca praktyk oraz bogaty program kulturalny. Szkoła pokrywa koszty ubezpieczenia, przejazdów na lotnisko, przelotu w obie strony, zapewnia przygotowanie kulturowo - językowe przed wyjazdem, program kulturowy za granicą. Wartość projektu wynosi 202 537,70 zł. Jednocześnie nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 podejmują działania, by dokształcać się, biorą udział w szkoleniach, realizowanych w ramach projektów unijnych. Kadra pedagogiczna zakończyła udział w projekcie pn. „Innowacyjny nauczyciel pomostem do lepszej przyszłości ucznia”, realizowanym od 31.12.2016 do 30.12.2017 r., a już szkoła aplikowała o kolejne środki unijne. W ramach projektu „Kreowanie nowej jakości edukacji poprzez rozwój kompetencji osobistych oraz doskonalenie umiejętności zarządzania i planowania pracy nauczyciela” realizowanego poprzez Erasmus + Mobilność edukacyjna, akcja Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt rozpoczął się 15.09.2017, jego zakończenie planowane jest na 14.09.2019. Nauczyciele i kadra zarządzająca Zespołu Szkól nr 6 w Suwałkach weźmie udział w kilkunastodniowych szkoleniach zagranicznych. Nauczyciele zostali wybrani w procesie rekrutacji, wypełnili formularz rekrutacyjny. Efektem planowanych działań jest polepszenie jakości nauczania, uatrakcyjnienie i modyfikacja programów nauczania, integrowanie nauczania języka angielskiego z przedmiotami ogólnymi i zawodowymi, zdobycie nowych narzędzi i metod nauczania czy polepszenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Zatwierdzony budżet realizowanego projektu wynosi 154 573,20 zł. Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach realizuje projekty w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, odpowiada na potrzeby edukacyjne zarówno uczniów, jak i nauczycieli szkoły.
Termin 15.09.2017-14.09.2019
Instytucja Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
Ulica i numer Generała Władysława Sikorskiego 21
Kod pocztowy, miasto 16-400 Suwałki
Dane kontaktowe. Joanna Kalejta - Kierownik warsztatu szkolnego Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiegpo w Suwałkach
Adres witryny www https://www.zs6.pl/

Dodana: 28 luty 2018 14:25

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 14:25