Relacja z konferencji nauczycieli bibliotekarzy z dnia 27 listopada 2019 r.

Dnia 27 listopada 2019 r. o godz. 13.00 rozpoczęła się w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku konferencja nauczycieli bibliotekarzy.

Po powitaniu uczestników przez Olgę Topolewską – konsultanta Centrum Edukacji Nauczycieli we Białymstoku i Annę Kondracką – prezesa białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, zaproszono do wystąpienia pana Zbigniewa Molskiego, nauczyciela plastyki w Szkole Podstawowej w Białostoczku, przewodnika po Biebrzańskim Parku Narodowym. Tytuł prelekcji "15 widoków rzeki Biebrzy "  nawiązywał do pasji fotograficznych Pana Zbigniewa, które uwidoczniły się na wystawie "Pejzaż z pradoliny Biebrzy i Narwi" wyeksponowanej na I piętrze placówki. Pan Zbigniew opowiedział również o doświadczeniach w pracy z  teatrem Kamishibai.

W tym roku po raz pierwszy w terminie jesiennym (5 października) odbyła się 5. edycja akcji czytelniczej „Noc bibliotek”. Opowiedziały o niej Ewa Zyskowska – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, członek Rady  Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku oraz Katarzyna Gosk – kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli we Białymstoku.

Magdalena Kraszewska – konsultant CEN w Białymstoku, zapowiedziała wystąpienie kolejnego gościa – panią Alicję Zgajewską, nauczyciela bibliotekarza Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach. Prelegentka opowiedziała o projektach realizowanych w bibliotece  szkolnej takich jak:  „Podaruj wiersz”, „Porozmawiajmy proszę”, „Wychowanie przez czytanie” i „Upoluj swoją książkę?”.  Pani Alicja organizowała także obchody Nocy Bibliotek, w tym ciekawą formę - escape room.

Podsumowania 10. edycji projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami” autorstwa  białostockiego oddziału  TNBSP, realizowanego ze środków finansowych Urzędu Miasta w Białymstoku, w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli we Białymstoku, dokonała Pani Olga Topolewska - koordynator przedsięwzięcia. Przybliżyła dane statystyczne dotyczące spotkań autorskich (z Katarzyną Janowicz Timofiejew, Zuzanną Orlińską,  Agnieszką Tyszką, Zofią Piłasiewicz) i  liczby uczestników w konkursie czytelniczo – plastycznym oraz  podziękowała nauczycielom bibliotekarzom współorganizującym projekt. Sprawozdanie z realizacji projektu – czytaj.

Następnie wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursu „Czy znasz twórczość … ?”. Sponsorami nagród byli: Fundacja Sąsiedzi, Wydawnictwo „Akapit Press”, Urząd Miasta w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na sali konferencyjnej wyeksponowano nagrodzone prace plastyczne.  Wyniki konkursu - zobacz.

Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na kawę i herbatę.

Oprac. Olga Topolewska

źródło: http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/?id/644/relacja-z-konferencji-nauczycieli-bibliotekarzy-z-dnia-27-listopada-2019-r