Podlaska Platforma Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Andrzej Staszczyk
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Podlaska Platforma Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach jako pierwsze w kraju uruchomiło w maju br. regionalny portal pod nazwą Podlaska Platforma Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.  Jest to portal wojewódzki zarządzany w porozumieniu z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Portal prowadzony jest we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Podstawową jego funkcją jest gromadzenie w jednym miejscu informacji i materiałów przydatnych dla osób dokonujących wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz tych, które udzielają im wsparcia. Głównymi adresatami są uczniowie szkół gimnazjalnych i ich rodzice, słuchacze szkół ponadgimnazjalnych i studenci, poszukujący pracy i zmieniający ją oraz doradcy zawodowi.
Informacje gromadzone i prezentowane są na poziomie krajowym i regionalnym - na stronie ogólnopolskiej i stronach wojewódzkich o analogicznej strukturze, dzięki czemu funkcjonuje spójny internetowy system informacji edukacyjno-zawodowej.
Portal wojewódzki www.podlaskie.doradztwo.cen.suwalki.pl jest częścią ogólnopolskiego serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.doradztwo.koweziu.edu.pl
Przekierowanie ze strony głównej portalu ogólnopolskiego do stron głównych portali wojewódzkich odbywa się za pośrednictwem mapy.

Portal regionalny

Portal regionalny jest elementem systemu krajowego. Umożliwia zamieszczanie artykułów pozwalających zorientować się w tendencjach na rynku pracy – szczególnie w regionie, na rynku lokalnym.
Portal regionalny zawiera następujące elementy:
Gdzie mogę się uczyć w regionie   - pozwala na wyszukiwanie szkół według miejscowości.
Wybieram zawód w regionie – pozwala na wyszukiwanie szkół kształcących w danym zawodzie w całym regionie i według miejscowości.
Gdzie znajdę pomoc w regionie – pozwala wyszukać zarówno instytucje wspierające doradztwo edukacyjno-zawodowe w regionie jak i prowadzące doskonalenie zawodowe. Są to m. in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego i centra kształcenia ustawicznego, zakłady doskonalenia zawodowego,  akademickie biura karier, ochotnicze hufce pracy i podobne.
Wyklikaj Szkołę Zawodową – przekierowuje do strony MEN pozwalającej wyszukiwać szkoły w całym kraju.
 
Menu po prawej stronie zawiera łącza do strony głównej portalu krajowego gdzie znajdziemy aktualności krajowe.  Doradcy zawodowi znajdą tam materiały przydatne w ich pracy. Tutaj także są zamieszczane informacje o rynku pracy i raporty z badań oraz możliwość zapisania się na Newsletter.