Rodzaje i przyczyny zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Rodzaje i przyczyny zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Autor artykułu przedstawia kwestie klasyfikacji i przyczyn zaburzeń zachowania wśród dzieci. Opisuje takie zaburzenia zachowania dziecka, jak na przykład agresję, kradzieże i oszustwa. Wskazuje też na modele dzięki którym badacze zajmujący się tą problematyką klasyfikują zaburzenia zachowania dziecka. Zwraca uwagę na czynniki determinujące powstawanie zaburzeń zachowania dziecka.

Autor Janusz Rusaczyk -pedagog kulturoznawca, oligofrenopedagog,
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 15 kwiecień 2020 07:52

Zmodyfikowana: 15 kwiecień 2020 07:52