Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do pracy zdalnej z uczniami

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do pracy zdalnej z uczniami
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma e-learningowa CEN w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk
Koszt Bezpłatny

Dodana: 6 październik 2020 09:25

Zmodyfikowana: 6 październik 2020 09:25