EKSPERYMENT nr 3-Zajęcia naukowe- BIGLABY

EKSPERYMENT nr 3-Zajęcia naukowe- BIGLABY

Na zajęciach naukowych "BIGLABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadziliśmy eksperyment Wpływ zasolenia gleby na wzrost i rozwój roślin. Uczniowie i uczennice sporządziły 5% oraz 20% rozwtór soli. Na szalkach 3 zasadziliśmy nasiona rzeżuchy. Każdego dnia podlewano nasiona odpowiednim rozwtorem, próbę kontrolną podlewano wodą. Po tygodniu uczniowie stwerdzili wzrost nasion tylko w próbie kontrolnej, nasiona w próbie podlewana 5% roztworem spęczniały i częściowo otworzyły się, lecz nasiona nie wykiełkowały. Sól i zasololone podłoże niekorzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin.