Praktyczne wykorzystanie aplikacji Notes zajęć w programie Microsoft OneNote

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Praktyczne wykorzystanie aplikacji Notes zajęć w programie Microsoft OneNote
Opis

zkolenie jest adresowane do nauczycieli, którzy są zainteresowani wykorzystaniem aplikacji Notes zajęć w praktyce szkolnej.

Kurs w wymiarze 20 - godz. dydaktycznych jest prowadzony e-learningowo na platformie moodle CEN.

Termin rozpoczęcia szkolenia jest indywidualny dla każdego uczestnika szkolenia. Uruchomienie kursu nastepuje w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia na kurs.

Zainteresowanych szkoleniem, proszę o rejestrację na stronie CEN w Białymstoku

Szczegółowych informacji udziela organizatorka i prowadząca kurs Anna Krawczuk --> e-mail anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma e-learningowa CEN w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-01-15
Adresaci zainteresowani tematyką nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk
Koszt Bezpłatny

Dodana: 3 styczeń 2020 10:50

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2020 10:50