Zastosowanie metody ruchu rozwijającego w procesie wspomagania rozwoju, rewalidacji i ćwiczenia umiejętności społecznych

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Kształcenie specjalne i integracyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
Tytuł Zastosowanie metody ruchu rozwijającego w procesie wspomagania rozwoju, rewalidacji i ćwiczenia umiejętności społecznych
Opis
 • Znaczenie ruchu w rozwoju człowieka.
 • Założenia i cele Metody Ruchu Rozwijającego w procesie wspomagania rozwoju dziecka.
 • Niewerbalna i werbalna komunikacja oraz umiejętności społeczne w MRR.
 • Motywowanie do kontaktu i kreatywności w doświadczeniach ruchowych.
 • Realizacja doświadczeń ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.
 • Zaplanowanie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych Metodą Ruchu Rozwijającego.  
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-03-10
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego, terapeuci
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Płatny

Dodana: 15 luty 2021 20:39

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 20:39