EKSPERYMENT nr 1-Zajęcia naukowe- BIGLABY

EKSPERYMENT nr 1-Zajęcia naukowe- BIGLABY

Na zajęciach naukowych "BIGLABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zakładaliśmy hodowlę pantofelków i obserwowaliśmy je pod mikroskopem. 

Obsewowaliśmy również mikroświat w kropli wody z rzeki Biała oraz ze stawu.