E-podręczniki do kształcenia w zawodzie

Andrzej Staszczyk
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

E-podręczniki do kształcenia w zawodzie

Nauczycielom kształcenia zawodowego polecam blog udostępniający jako "otwarte zasoby edukacyjne" serię e-podręczników różnych autorów, powstałą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki wsparciu różnych instytucji. Podręczniki wydane zostały, jako poradniki dla ucznia przydatne w kształceniu modułowym. Mogą być używane, jako podręczniki uzupełniające w kształceniu przedmiotowym.
Zawierają bogato ilustrowany materiał nauczania zawierający np. przykładowe instrukcje obsługi, pytania sprawdzające do każdego działu, polecenia do przeprowadzenia ćwiczeń oraz sprawdziany postępów.

Dostępne są podręczniki do zawodów:

 • Technik ekonomista
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik logistyk
 • Technik mechatronik
 • Technik elektronik
 • Technik teleinformatyk
 • Technik informatyk
 • Technik hotelarstwa
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik BHP
 • Technik usług kosmetycznych
 • Krawiec
 • Fryzjer
 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Asystent osoby niepełnoprawnej
 • Mechanik samochodowy
 • Lakiernik samochodowy
 • Stolarz
 • Drukarz
 • Elektryk
 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Operator obrabiarek skrawających

Autorem bloga jest Szymon Konkol

Adres bloga: http://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/