Relacja dziecka z rodzeństwem, a ich wpływ na jego życie.

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Relacja dziecka z rodzeństwem, a ich wpływ na jego życie.
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Autor artykułu zwrócił uwagę na relacje jakie mogą zachodzić pomiędzy rodzeństwem (na etapie dzieciństwa, jak i w życiu dorosłym).  Wskazał na cztery wymiary relacji mogące występować pomiędzy członkami rodzeństwa i czynniki wpływające na jakość stosunków pomiędzy rodzeństwem. W artykule nawiązano także do badań empirycznych na temat relacji pomiędzy rodzeństwem. Artykuł adresowany jest do nauczycieli, wychowawców, terapeutów oraz rodziców. 

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grazyna Łaniewska

Dodana: 22 styczeń 2021 14:42

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2021 14:42