Klub Dyrektora – wizyta studyjna w szkołach na Litwie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Wicedyrektorzy,
 
zapraszamy do udziału w szkoleniowym wyjeździe studyjnym na Litwę do szkół w Solecznikach i Starych Trokach.
 
Odbędzie się on 30-31 marca br. (poniedziałek–wtorek): wyjazd z Suwałk 30 marca (poniedziałek) o godz. 7.00 (parking przy ul. Ks. K. Hamerszmita), powrót 31 marca (wtorek) ok. godz. 19.00.
 
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z nowatorskimi rozwiązaniami i działaniami podjętymi przez te szkoły w czterech obszarach tematycznych:
 
  • praca z uczniem zdolnym,
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • współpraca z rodzicami,
  • organizacja zajęć pozalekcyjnych.
Prezentować będą je dyrektorzy wymienionych szkół oraz zaangażowani w nie nauczyciele i inni pracownicy szkół. W programie pobytu jest też zwiedzanie szkół oraz wymiana doświadczeń.
 
Program pobytu obejmuje także zwiedzanie Wilna, nocleg w Wilnie, zwiedzanie Ponar i Trok. Koszt udziału w wysokości 400 zł obejmuje przejazd, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie.
 
Wpłatę należy wnieść na konto:
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
 
Santander Bank nr konta: 92 1500 1719 1217 1003 8441 0000
 
tytuł wpłaty: FD-106, Wyjazd studyjny Litwa
 
Osoby zainteresowane otrzymają fakturę za udział w doskonaleniu nauczycieli wystawioną przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
 
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa 10 marca br.
 
Proszę zgłaszać się za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio do organizatora:
 
Andrzej Matusiewicz, e-mail: andrzej.matusiewicz@cen.suwalki.pl