Nasz projekt

Fundacja Majuskuła wraz z Towarzystwem Przyrodniczym Dubelt realizują projekt " Szkoła równych szans – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach ".
W ramach projektu przewidziane są:
- Zajęcia z matematyki, języka angielskiego i przyrody dla uczniów młodszych
- Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością
- Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami TZA 
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia dodatkowe z matematyki, języka angielskiego i przyrody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Warsztaty z kreatywności dla wszystkich uczestników projektu
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodana: 1 październik 2019 13:14

Zmodyfikowana: 4 październik 2019 12:09