Języki obce - wortale

Dodana: 10 październik 2016 10:50

Zmodyfikowana: 22 luty 2017 14:51

Na stronie zamieszczono wykaz stron internetowych dotyczących nauczania języków obcych. Jeżeli zauważycie Państwo niedziałający link lub chcecie polecić interesującą stronę (z podaniem tytułu, autora, krótkiego opisu i adresu www) - napiszcie na adres redakcja.ppe@cen.bialystok.edu.pl

Portale i serwisy pomocne w nauczaniu i uczeniu się języka niemieckiego

Lehrersprache im Deutschunterricht (Deutsch als Fremdsprache)

Autor: Goethe-Verlag München

Opis: Materiał zawiera podstawowe zwroty stosowane na lekcji języka niemieckiego

Adres www: http://www.goethe-verlag.com/lehrersprache.htm

Forum Deutsch als Fremdsprache Internet–Service für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache

Autor: Institut für Internationale Kommunikation e.V.

Opis: Wykaz wybranych adresów stron internetowych przydatnych w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego Tematyka: Tourismus – Landeskunde, Linklisten für den Deutschunterricht, Literatur, Deutsche Geschichte, Wirtschaftsdeutsch, Beispiele für Materialien zum Deutschlernen und Didaktik, Online-Übungen für den Deutschunterricht, Deutsch für perfekte Anfänger, Deutsche Filme und Videos im DaF – Unterricht, Musik und Lieder im DaF-Unterricht, DaF - Spiele mit und ohne Internet, DaF-Blogs, Podcasting, Lustige Kinderseiten

Adres www: http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/laender/ger.php3#

DUDEN Schüler-lexikon

Autor: Bibliographisches Institut GmbH

Opis: Artykuły dotyczące nauczania różnych przedmiotów w języku niemieckim, karty pracy

Adres www: https://www.lernhelfer.de/suche/schuelerlexikon?k:Analyseoń2OMusikvideo

Geolino

Autor: G+J Wissen GmbH

Opis: Niemieckie idiomy, wyjaśnienie znaczenia, przykłady użycia

Adres www: http://www.geo.de/geolino/redewendungen/15200-thma-deutsche-redewendungen