Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe? System dualny w kształceniu zawodowym

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników praktycznej nauki zawodu, przewodniczących zespołów kształcenia zawodowego i nauczycieli szkół zawodowych do udziału w warsztatach w obszarze tematycznym „Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe? System dualny w kształceniu zawodowym", organizowanych w ramach realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty z zakresu doskonalenia nauczycieli w 2016 roku.

Warsztaty odbędą się w dniach:

- 27-29 października 2016 r. oraz 3-5 listopada 2016 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4;

- 17, 18 i 20 listopada 2016 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, ul. Plac Kościuszki 2.

W każdym dniu zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00.

Wszelkich informacji o warsztatach udziela Grzegorz Wilczyński - konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, Suwałki, tel. 87 5670328, e-mail cen@cen.suwalki.pl 

W dniach 20-22 października 2016 r. warsztaty odbyły się już w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Uczestnicy warsztatów otrzymują:
•    zakresy obowiązków szkół i pracodawców w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu;
•    przykładowe programy praktyk;
•    przykładowy regulamin kształcenia praktycznego;
•    wskazówki do modyfikowania programów nauczania;
•    wskazówki do bezpiecznej realizacji praktycznej nauki zawodu;
•    scenariusz spotkania z pracodawcami;
•    katalog pomysłów na polepszenie wizerunku szkoły zawodowej.

Zapraszamy do udziału w warsztatach.

oprac. Jarosław Cezary Słabiński