Uzależnienia behawioralne

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Uzależnienia behawioralne
Opis
 • Szkolenie będzie dostępne w formie prezentacji i materiałów uzupełniających. Ma charakter samokształceniowy.
 • Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą, w wybranym przez siebie tempie, realizować treści kształcenia i zaliczać zadania pisemne po każdym z trzech modułów. Przejście do kolejnego modułu będzie możliwe po prawidłowym rozwiązaniu testu. Do każdego zadania będzie można podejść trzykrotnie. Test zostanie zaliczony przy uzyskaniu 50% poprawnych odpowiedzi.
 • Treści szkolenia:
  - Moduł I - Czym są uzależnienia behawioralne?
  - Moduł II - Symptomy uzależnienia behawioralnego. Jakie zachowania powinny nas niepokoić? Przykładowe narzędzia diagnostyczne.
  - Moduł III - Szczególna forma uzależnień - e-uzależnienia. Jakie formy przeciwdziałania można podjąć?
 • Zaświadczenia otrzymają (pocztą mailową) osoby, które zaliczą wszystkie testy.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji Internet
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-02-04
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu dr Jolanta Boryszewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 1 luty 2021 12:41

Zmodyfikowana: 1 luty 2021 12:41