Dodana: 28 sierpień 2017 17:40

Zmodyfikowana: 10 październik 2017 15:13

„Nowe Kompetencje - Nowe Perspektywy”

 „Nowe Kompetencje - Nowe Perspektywy”     

              

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 skierowany do uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie.  

   

        Pragniemy poinformować, iż Nasza Szkoła jest na etapie negocjacji projektu  złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w odpowiedzi na konkurs o nr: RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15.

     Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród  uczniów  II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie w okresie 11miesięcy.

   Głównymi zadaniami  założonymi do realizacji w projekcie będą: wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności wśród uczniów II LO, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli w zakresie stosowania odpowiednich metod nauczania podczas zajęć sprzyjających kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów oraz doposażenie międzyszkolnej pracowni komputerowej i wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK.

W ramach projektu przewidziano następujące działania :

 1. "Zostań Inżynierem"-Realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych na rzecz 140 uczniów LO w ZS1.

Realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • "Fizyka nie taka straszna" łącznie 20 uczniów klas II i III 1 40 godz.
 • "Z matematyką za pan brat" łącznie 60 uczniów klas I-III 3 grupy po 40 godz.

Realizowane zajęcia dydaktyczno-rozszerzających:

 • "Zostań inżynierem z etatem" łącznie 25 uczniów klas I-III fizyka 1 grupa 40 godz.
 • "Zastosowanie matematyki w życiu codziennym" łącznie 25 uczniów klas I-III 1 grupa 40 godz.
 • "Zastosowanie informatyki w życiu codziennym, czyli wszystko da się zaprogramować" łącznie 20 uczniów klas II i III 1 grupa 30 godz.
 • "Czy grafika to zawód przyszłości" łącznie 15 uczniów klas I i II 1 grupa 30 godz.

Łącznie zajęcia zostaną przeprowadzona na rzecz 140 uczniów , w łącznym wymiarze 300 godzin.

 

 1. "Zostań Farmaceutą" - Realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych na rzecz 60 uczniów LO w ZS1.

Realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

 • "Chemia nie taka straszna" łącznie 20 uczniów klas I-III 1 grupa 40 godz.
 • "Biologia nie taka straszna" łącznie 20 uczniów klas I-III 1 grupa 40 godz.

Realizowane zajęcia dydaktyczno-rozszerzających:

 • "Laboratorium – to jest to" łącznie 20 uczniów klas I-III 1 grupa 40 godz.

Łącznie zajęcia zostaną przeprowadzona na rzecz 60 uczniów , w łącznym wymiarze 120 godzin.

 

 1. "Zostań Filologiem"- Realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych na rzecz 140 uczniów LO w ZS1.

Realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • "Skuteczne metody nauki języka angielskiego" łącznie 48 uczniów klas I-III 3 grupy po 12 uczniów po 40 godz.
 • "Skuteczne metody nauki języka niemieckiego" łącznie 24 uczniów klas I-III

1 grupa 12 uczniów klasa I i  II  40 godz. , 2 grupa 12 uczniów II I III  40 godz.

 • "Skuteczne metody nauki języka rosyjskiego" łącznie 24 uczniów klas I-III1 grupa 12 uczniów klasa I i II 40 godz. , 2 grupa 12 uczniów II I III  40 godz.

Realizowane zajęcia dydaktyczno-rozszerzających:

 • "Bez Angielskiego ani rusz – poziom I" łącznie 12 uczniów klas I 40 godz.
 • "Bez Angielskiego ani rusz – poziom II" łącznie 12 uczniów klas II 40 godz.
 • "Bez Angielskiego ani rusz – poziom III" łącznie 30 uczniów 2 grupy klas III 40 godz.

Łącznie zajęcia zostaną przeprowadzona na rzecz 140 uczniów, w łącznym wymiarze 480 godzin.

 

 1. "Zostań Przedsiębiorcą"-zajęcia rozwijające postawę przedsiębiorczą ucznia w oparciu o nowoczesne metody uczenia.

Realizowane zajęcia dydaktyczno-rozszerzające:

 • "Lifelong learning" – zajęcia z technik uczenia się łącznie 60 uczniów klas I-III 3 grupy po 15 uczniów 15 godzin
 • "Bezrobocie, etat czy własny biznes" – zajęcia z planowania własnego rozwoju zawodowego się łącznie 30 uczniów klas I-III 2 grupy po 15 uczniów 10 godzin
 • "Jak Cię widzą, tak Cię piszą" – zajęcia z autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, pracy w grupie i przygotowania do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej łącznie 30 uczniów klas I-III 2 grupy po 15 uczniów 10 godzin
 • "Jestem przedsiębiorczy – poszukiwanie pomysłu na biznes, czyli przejmij inicjatywę" – zajęcia dt. działalności gospodarczej łącznie 30 uczniów klas I-III2 grupy po 15 uczniów 10 godzin

Łącznie zajęcia zostaną przeprowadzona, w łącznym wymiarze 105h.

  

 1. Rozszerzenie oferty edukacyjnej LO w ZS1o grupowe - 122 uczniów i indywidualne - 30 uczniów doradztwa edu-zaw.

Realizowane zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • "Zorientowani Zawodowo poziom I" łącznie 30 uczniów klasy I
 • "Zorientowani Zawodowo poziom II" łącznie 30 uczniów klasy II
 • "Zorientowani Zawodowo poziom III" łącznie 62 uczniów klasy III
 • "Zorientowani Zawodowo poziom EXPERT" łącznie 30 uczniów klasy III
 • Sporządzenie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Zawodowych (IPE-Z) łącznie 30 sztuk.

Łącznie zajęcia grupowe zostaną przeprowadzona na rzecz 122 uczniów, natomiast indywidualne 30 uczniów.

  

 1. 6.Organizacja innych form wspomagających rozwijanie i umacnianie kluczowych kompetencji- umożliwienie 30 najlepszym uczniom udziału  w pozaszkolnych obozach naukowych. 

Realizowane pozaszkolne zajęcia dydaktyczno-rozszerzające w ramach obozu naukowego:

 • "Nie taki DEVIL straszny – obóz językowy" łącznie 20 najlepszych uczniów klas I-III
 • "I Ty możesz zostać Pitagorasem – obóz matematyczny" łącznie 10 najlepszych uczniów klas I-III

Łącznie zajęcia zostaną przeprowadzona na rzecz 30 uczniów , w łącznym wymiarze 108 godzin.

  

 1. Realizowane pozaszkolne ponadprogramowe wyjazdy edukacyjne
 • Wyjazd edukacyjny rozwijający kompetencje naukowo-technicznych związane z naukami fizycznymi do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku i na Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, łącznie 15 uczniów klas I-II ,
 • Wyjazd edukacyjny rozwijający kompetencje naukowo-technicznych związane z naukami biologiczno-chemicznymi do Laboratorium dr Ireny Eris i na Wydział Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, łącznie 15 uczniów klas I-II,
 • Wyjazd edukacyjny rozwijający kompetencje naukowo-technicznych związane z naukami matematyczno-informatycznymi do Gdańskiego Parku Naukowo Technicznego w Trójmieście i na Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, łącznie 30 uczniów klas I-II.