Uskrzydla lub dołuje. O czym trzeba pamiętać oceniając pracę, zachowanie ucznia

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Zarządzanie oświatą
 • Zdrowie, bezpieczeństwo, wychowanie fizyczne
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
 • Kształcenie specjalne i integracyjne
 • Kształcenie zawodowe
 • Religia
 • Technologia informacyjno - komunikacyjna
 • Edukacja przyrodnicza
 • Edukacja matematyczna
 • Języki obce
 • Edukacja humanistyczna
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Uskrzydla lub dołuje. O czym trzeba pamiętać oceniając pracę, zachowanie ucznia
Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie  z psychologiczno-pedagogicznymi aspektami   oceniania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Uczestnicy szkolenia poznają co należy robić i czego nie robić oceniając pracę, zachowanie ucznia.

Termin realizacji - jesień 2019 r.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN, Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Grażyna Łaniewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 6 wrzesień 2019 11:18

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 11:18