„Rola rodziny w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością”

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł „Rola rodziny w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością”
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Autor artykułu opisuje:

  • znaczenie rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym
  • współpracę rodziny dziecka niepełnosprawnego ze środowiskiem szkolnym i specjalistami z dziedziny medycyny
  • problemy i kryzysy rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym
  • problemy rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego
  • działania i wsparcie rodziców dziecka niepełnosprawnego.

Dołączona do artykułu bibliografia jest ważnym elementem w kontekście opisanego tematu.

Autor JANUSZ RUSACZYK
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 28 grudzień 2018 13:35

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2018 13:35