Fundacje, stowarzyszenia

Portale zawierajace wykazy organizacji pozarządowych w województwie podlaskim

 Ngo.pl. Portal organizacji   pozarządowych

  • Spis organizacji o zasięgu krajowym - zobacz

 Podlaska Sieć Wolontariatu

 Wrota Podlasia  

  • Baza organizacji pozarządowych - zobacz
  • Organizacje pozarządowe - zobacz

 Wschodzący Białystok

  • Dział: Organizacje pozarządowe – zobacz

 Zielone Wrota. Podlaski portal     przyrodniczy

  • Dział: Organizacje pozarządowe - zobacz

Podlaskie organizacje wspierające pożytek publiczny

 Federacja Organizacji   Pozarządowych Miasta Białystok

      https://federacja.bialystok.pl

 

 Podlaska Federacja Organizacji   Pozarządowych

      https://podlaskafederacja.pl/

 

 Suwalska Federacja Organizacji   Pozarządowych

      http://federacjasuwalki.pl/

 

Dodana: 29 marzec 2016 15:23

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2019 10:04