Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Minister Edukacji i Nauki rozporzadzeniem z 4 czerwca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1036) wprowadza zmiany w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach Technik gazownictwa (311913) i Technik spawalnictwa (311516). Rozporzadzenie wejdzie w życie z dniem 1 wrzesnia 2021 roku.

Aktualnie obowiązujące lub oczekujące na wejście w życie rozporządzenia w zakresie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2020 poz. 82).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2020 poz. 1459).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 1036).