Scenariusz spotkania z rodzicami w internacie.

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Scenariusz spotkania z rodzicami w internacie.
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Artykuł powstał w ramach kursu doskonalacego pt.Staję przed rodzicem...- trening umiejętności potrzebnych do współpracy z rodzicami. Szkolenie było między innymi przyczynkiem do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi ze spotkaniami z rodzicami uczniów. Prezentowany artykuł może być inspiracją i przyczyną do refleksji nad własnym warsztatem pracy z rodzicami wychowanka/ucznia.

Autor Joanna Supronik
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 21 listopad 2018 10:59

Zmodyfikowana: 21 listopad 2018 10:59