Oceniać, by motywować – modyfikacja szkolnego systemu oceniania w kontekście zmiany Ustawy o systemie oświaty

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Tytuł Oceniać, by motywować – modyfikacja szkolnego systemu oceniania w kontekście zmiany Ustawy o systemie oświaty
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; ul. M. Reja 67 B, Suwałki, tel. 87 567 03 28, e-mail cen@cen.suwalki.pl
Miejsce realizacji Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-05-04
Adresaci Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek
Organizator/ osoba do kontaktu Lidia Kłoczko
Koszt Bezpłatny

Dodana: 2 maj 2016 16:19

Zmodyfikowana: 2 maj 2016 16:19