Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe  realizuje projekt E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku”.

 Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku.

Wsparcie w ramach projektu realizowane  w formie:

1. Wyposażenia pracowni w sprzęt TIK

2. Szkoleń nauczycieli:

 • Kurs doskonalący dla nauczycieli: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • Kurs programowania w językach: Scratch i Balti.
 • Warsztaty „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

3. Zajęć pozalekcyjnych w ramach I etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna.

4. Zajęć pozalekcyjnych w ramach II etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • warsztaty „Młody menadżer”
 • warsztaty „Projektanci gier interaktywnych”
 • warsztaty „Jak się uczyć- mój styl uczenia się”
 • Trening twórczego myślenia „Jestem kreatywny”

5. Wyjazdów edukacyjnych.

6. Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Załączniki

Dodana: 15 czerwiec 2018 23:30

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2018 12:01