Rozbicie dzielnicowe w Polsce

Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Rozbicie dzielnicowe w Polsce
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Scenariusz lekcji historii w klasie piątej szkoły podstawowej przygotowany przez Grażynę Ciszkowską, nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku. Według scenariusza przeprowadzono lekcję otwartą podczas spotkania „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych” prezentującego sposób wykorzystania sprzętu uzyskanego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Autor Grażyna Ciszkowska - nauczyciel szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku
Zgłoszone przez Andrzej Staszczyk - nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dodana: 23 maj 2019 15:31

Zmodyfikowana: 23 maj 2019 15:31