Klub dyrektorów

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Klub dyrektorów
Opis
 • Monitorowanie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej pracy zespołów nauczycieli.
 • Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży/Internet
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-03-03
Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, szczególnie Ci, którym po raz pierwszy powierzono stanowisko
Organizator/ osoba do kontaktu Maria M. Ferenc
Koszt Bezpłatny

Dodana: 15 luty 2021 22:00

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 22:00