Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji szkolenie stacjonarne lub on-line do uzgodnienia ze szkołą/placówką oświatową
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk. e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl
Koszt Płatny

Dodana: 5 październik 2020 08:46

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2020 10:13