Kursy on-line do kształcenia zawodowego

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Zdjęcie: Andrzej Staszczyk

Chwilowo uczniowie nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w szkołach. Może warto przygotować im kursy online na platformie Moodle. Umożliwią im samodzielną naukę w domu lub w wybranym innym miejscu gdy minie ten trudny okres.


Budowanie platformy od zera, gdy jest potrzeba natychmiast, budzi wiele emocji i może powodować wiele błędów. Może warto skorzystać z dobrych wzorców opracowanych przez nieistniejący już Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Na stronach Osrodka Rozwoju Edukacji jest nadal dostępne Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego.
Składa się ono z 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

Kursy zostały opracowane wiele lat temu na platformę Moodle w wersji 2.6 i są zgodne ze starą podstawą programową. Dzisiaj szkoły zwykle posługują się nowszymi wersjami platformy, warto jednak podejrzeć jak kurs wyglądał i przejrzeć materiały źródłowe.

Pełna informacja o kursach i ich repozytorium jest dostępne na stronie https://kno.ore.edu.pl/index.php.

Zachęcam także do uczestnictwa w sieciach wsparcia Osrodka Rozwoju Edukacji: Nauka zawodu, Kształcenie na odległość, dostępnych na platformie Moodle pod adresem https://moodle.ore.edu.pl/ . Udział w sieciach jest bezpłatny.