Nazwa inicjatywy Nagroda Edukacyjna OP2TINE
Opis inicjatywy Doceniając znaczenie informatyki i technologii informacyjnej w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego XXI w., Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ustanowił Nagrodę Edukacyjną. Celem przyznawania Nagrody jest •uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki na terenie woj. podlaskiego, •promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki. Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: •indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce, •instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: •instytucje edukacyjne działające na Podlasiu, •grupy członków Oddziału Podlaskiego PTI (co najmniej 5 osób w grupie). Nagroda Edukacyjna o nazwie OP2TINE zostanie uroczyście wręczona na konferencji odbywającej się w okresie Dni Społeczeństwa Informacyjnego (maj 2016r.) Informacje o Nagrodzie i regulamin są dostępne m. in. przez stronę www Oddziału Podlaskiego PTI, profil na Facebooku https://www.facebook.com/Opptine oraz na stronie CEN Białystok Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 29.04.2016r. Szczegółowych informacji o Nagrodzie udzieli Zdzisław Babicz z Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI – zdzislaw.babicz@zg.pti.org.pl Prosimy o zgłaszanie: nauczycieli, edukatorów, instytucji edukacyjnych – kandydatów do Nagrody Edukacyjnej. Prosimy o wykorzystanie elektronicznych formularzy zgłoszeniowych Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI
Termin 29.04.2016r.
Instytucja Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Ulica i numer PTI
Kod pocztowy, miasto PTI
Dane kontaktowe. zdzislaw.babicz@zg.pti.org.pl

Dodana: 19 kwiecień 2016 23:01

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2016 23:01