Kształcenie specjalne i integracyjne

Dostępne: 20 wyników ze wszystkich kategorii.

Praca z zespołem klasowym ogólnodostępnym, w którym są uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera

Autor: Bożena Malinowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Jak uczyć dzieci tolerancji wobec osób niepełnosprawnych?

Autor: Anna Florczak, Dorota Ksok-Borowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Praca z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia specjalistyczne

Autor: Barbara Werpachowska, nauczyciel bibliotekarz CEN w Białymstoku

Adres witryny www: http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/?q=node/2081

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Scenariusz zajęć indywidualnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Autor: Irena Milik, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Gra edukacyjna Pory roku

Autor: Urszula Drewniak na platformie edukacyjnej Learning Apps

Adres witryny www: http://learningapps.org/user/-usiak-

Typ zasobu: Materiały interaktywne

Zajęcia wyrównawcze z uczennicą posiadającą orzeczenie do kształcenia specjalneg

Autor: Iwona Puciłowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Konspekt zajęć z uczniem z zespołem Aspergera

Autor: Ewa Podgórzak, religia, Szkoła Podstawowa nr1 w Siemiatyczach

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Gra edukacyjna Pory roku

Autor: Urszula Drewniak na platformie edukacyjnej Learning Apps

Adres witryny www: http://learningapps.org/user/-usiak-

Typ zasobu: Materiały interaktywne