Innowacje jako sposób na poprawę jakości kształcenia – procedury wdrażania innowacji w przedszkolu, warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez placówkę.

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie przedszkolne
Tytuł Innowacje jako sposób na poprawę jakości kształcenia – procedury wdrażania innowacji w przedszkolu, warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez placówkę.
Opis

Celem szkolenia jest upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych realizowanych w przedszkolu.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu poznają  przepisy prawa dotyczące wdrażania innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, zdobędą  wiedzę nt. źródeł finansowania innowacyjności w przedszkolu , poznają  rodzaje innowacji oraz ich struktury, a także nauczą się  budowania programów innowacyjnych.

 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji warsztaty online
Obszar działania białostocki
Termin rozpoczęcia 2021-02-15
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Organizator/ osoba do kontaktu Renata Woroniecka
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 styczeń 2021 19:57

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2021 19:57