Kursy kwalifikacyjne

Dostępne: 9 wyników ze wszystkich kategorii.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą

Organizator: Dorota Dąbrowska

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nuczyciele zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą

Organizator: Janina Arcimowicz

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: Osoby spełniające warunki: - ukończone 18 lat, - co najmniej średnie wykształcenie, - posiada odpowiednie warunki zdrowotne, posiada predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Organizator: Ryszard Kuliński

I POMOC PRZEDMEDYCZNA w ramach przedmiotu EDB 2015/16 - Uaktualnienie uprawnień zawodowych nauczycieli.

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: nauczyciele którzy w 2011 nabyli uprawnienia do prowadzenia zajec z I pomocy w ramach EDB

Organizator: Anna Karpowicz

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: Czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu bez przygotowania pedagogicznego do nauczania praktycznej nauki zawodu

Organizator: Ryszard Kuliński

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Ryszard Kuliński

Kurs pedagogiczny uprawniajacy do pełnienie funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: Osoby, które chcą uzyskać powyższe uprawnienia pedagogiczne (niekoniecznie trzeba być zatrudnionym)

Organizator: Ryszard Kuliński

Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Krystyna Grabowska