Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - wortale

Dodana: 10 październik 2016 13:04

Zmodyfikowana: 2 marzec 2017 10:32

Na stronie zamieszczono wykaz stron internetowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli zauważycie Państwo niedziałający link lub chcecie polecić interesującą stronę (z podaniem tytułu, autora, krótkiego opisu i adresu www) - napiszcie na adres redakcja.ppe@cen.bialystok.edu.pl

Pedagog szkolny

Autor:  Strona stworzona z myślą o pedagogach szkolnych.

Opis: Strona, na której można znaleźć różnorodne informacje związane z pracą pedagoga szkolnego:  charakterystyka zawodu, zadania stawiane przed pedagogami – w tym w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponadto polecane książki. Możemy też uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych na forum.

Adres WWW:  http://pedagogszkolny.pl/news.php 

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Autor: Polskie Towarzystwo Dysleksji

Opis: Towarzystwo prowadzi różne formy działalności na rzecz pomocy edukacyjnej i diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom, młodzieży i  osobom dorosłym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także wspiera ich rodziców i nauczycieli.

Adres WWW:  http://www.ptd.edu.pl/onas.html 

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Autor: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Opis: IWRD prowadzi działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą, wykorzystując najnowsze metody naukowe. Ponadto szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz pomaga w tworzeniu podobnych placówek w Polsce i za granicą. We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim IWRD organizuje sympozja naukowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem. IWRD współpracuje także z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii).

Adres WWW:  http://iwrd.pl/pl 

Fundacja SYNAPSIS

Autor: Fundacja SYNAPSIS

Opis: Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Adres WWW:  http://synapsis.org.pl/ 

Instytut Psychologii Zdrowia

Autor: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Opis: Podstawowym celem działalności Instytutu jest innowacyjne stosowanie wiedzy i metod psychologicznych do rozwiązywania problemów osobistych i zdrowotnych.  Od wielu lat Instytut zajmuje się prowadzeniem i doskonaleniem profesjonalnej psychoterapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości, a w szczególności poszukiwaniem integracji różnych nurtów i podejść psychoterapeutycznych.

Adres WWW:  http://www.psychologia.edu.pl/