Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

 

Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką, określa zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach.

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 28 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. W części wojewódzkiej prognoza określa alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy.

Celem prognozy jest dostarczenie informacji niezbędnych do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego odpowiadającego potrzebom krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Szkoły i organy prowadzące uruchamiając w nowym roku szkolnym 2021/2022 zawody zgodne z prognozą otrzymają zwiększoną subwencję oświatową przez wszystkie lata nauki.

W wykazie ujęto 75 zawodów, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników oraz 53 zawody, dla których prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim.

Prognozę opublikowano w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowymi wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2021 poz. 122)