Rodziny adopcyjne i zastępcze jako formy opieki zastępczej.

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Rodziny adopcyjne i zastępcze jako formy opieki zastępczej.
Etap edukacyjny I etap edukacji
Opis

Autor artykułu w sposób szczegółowy opisał rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze, stanowiące w polskim porządku prawnym formy opieki zastępczej. Wskazał  na różnice pomiędzy rodziną adopcyjną, a rodziną zastępczą, opisał cztery typy przysposobienia dziecka, określił trzy kierunki umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Cennym źródłem informacji są również przytoczone przypisy prawa, które przyznają rodzicom zastępczym szeroki wachlarz uprawnień, jak na przykład: prawo do kontaktu z dzieckiem w okresie przed przejęciem nad nim opieki zastępczej, prawo do pomocy i wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pokonywania trudności związanych z opieką nad przyjętym dzieckiem, prawo do pomocy finansowej udzielanej celem częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Artykuł adresowany jest do pedagogów specjalnych, wychowawców, pracowników ośrodków adopcyjnych, terapeutów.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grazyna Łaniewska

Dodana: 28 kwiecień 2021 20:59

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2021 20:59