Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań.

Obszar tematyczny Zarządzanie oświatą
Typ zasobu Inne
Tytuł Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań.
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Prezentowany raport, zawiera wyniki diagnozy kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół/placówek w Polsce, jest rezultatem działań podejmowanych w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.

Autor Pod redakcją Romana Dorczaka i Jakuba Kołodziejczyka
Zgłoszone przez ODN Łomża
Adres witryny www https://www.wuj.pl/UserFiles/File/A-Darmowe%20ebooki/Kompetencje%20przywodcze-raport.pdf

Dodana: 22 czerwiec 2017 13:27

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2017 13:27