Obraz i metafora jako inspirujące metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Tytuł Obraz i metafora jako inspirujące metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Opis
 • Korzyści dla ucznia ze SPE i nauczyciela z wykorzystania metod obrazu i metafory.
 • Portret, "W lustrze1/2+1/2", plakat, rysunek, komiks, fotospacer jako metody wspierające przezwyciężanie zaburzeń emocjonalno-społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Metafory wizualne i językowe stosowane w pracy z uczniami na zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży/Internet
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-04-24
Adresaci nauczyciele, pedagodzy specjalni, wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu dr Dorota Cybulska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 1 luty 2021 13:04

Zmodyfikowana: 1 luty 2021 13:04