Dodana: 18 listopad 2016 14:14

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2016 09:16

Dwujęzyczne dzieci

“Powszechne wychowanie dzieci w dwujęzyczności z językiem angielskim jako konieczny warunek rozwoju gospodarczego i społecznego regionu” to temat konferencji, która odbyła się 17 listopada br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Białegostoku i województwa podlaskiego.

- Szukamy nowych, coraz ciekawszych i bardziej efektywnych sposobów nauczania. Również w zakresie nauki języków obcych. Program dwujęzyczności jest jednym z takich pomysłów – tymi słowami zebranych gości powitał Pan Zdzisław Babicz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wdrażany jest obecnie w kilkudziesięciu gminach i kilkuset placówkach edukacyjnych na terenie całego kraju. Umożliwia on w całkowicie naturalny sposób przyswajanie dwóch języków równolegle, by ten drugi język nie był językiem obcym.

- Jest to program, który pozwala nauczyć się języka obcego, by w przyszłości mówić w nim „bez akcentu” - mówi Wiktoria Blakicka - pomysłodawczyni i organizator konferencji. – Ważna jest wczesna nauka języka. Gdy zaczynamy uczyć się późno, stawiamy sobie bariery językowe. Dziecko z programu dwujęzycznego, na zawsze zdobywa  łatwość posługiwania się nim, tak, jakby pochodziło z rodziny dwujęzycznej. Nawet jeśli kiedykolwiek będzie miało przerwę w nauce lub korzystaniu z tego języka.

I to właśnie wystąpieniem Wiktorii Blakickiej - konultanta ds. języków obcych Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, na temat dwujęzyczności, w praktyce rozpoczęło się spotkanie. 

Gośćmi konferencji byli między innymi Waldemar Miksa, krajowy koordynator Programu Powszechnej Dwujęzyczności oraz Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. W swoim wystąpieniu pod tytułem Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" przekonywali oni o  zaletach wychowywania dzieci w dwujęzyczności. Pan Waldemar Miksa opowiedział o idei, założeniach i celu programu, oraz przedstawił sposoby jego realizacji. Podkreślał znaczenie wykorzystania okresu szczególnej wrażliwości językowej dziecka w nauce języka angielskiego, po to, by w 10. – 12. roku życia mogło ono sobie samodzielnie radzić z tym językiem w obszarach, które je interesują. To właśnie zainteresowania dziecka są kluczem do nauki – by poznawać interesujący je świat poprzez język. Wczesnej nauce języka towarzyszy przede wszystkim zabawa i  bardzo dokładnie przygotowany kontekst bajkowy.

O roli rodziców w wychowywaniu dwujęzycznych dzieci, początkach powstawania programu, stworzonych poziomach, wersjach i systemie edukacji dwujęzycznej mówiła, podczas wideokonferencji, twórczyni programu Claire Selby, brytyjska autorka i lingwistka. Po wystąpieniu odpowiadała na pytania kierowane do niej przez uczestników konferencji.

Druga część konferencji poświęcona została prezentacji pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w programie Powszechnej Dwujęzyczności. Zebrani zapoznali się z ofertą firmy Moje Bambino. Pani  Małgorzata Rozpara, kierownik Projektu eTornister , Pearson Central Europe Sp. z o. o. przedstawiła nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w szkole – projekt eTornister i narzędzie eDiagnoza.

Gośćmi spotkania byli również Artur Stępniak - przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności BILINGUIS oraz Agnieszka Macek - założyciel i współwłaściciel Smart School Sp. z o.o. Podczas swojego wystąpienia pod tytułem Dwujęzyczność a "Dwujęzyczność" w Przedszkolu i Szkole Podstawowej, mówili o organizacji i prowadzeniu szkół SMART SCHOOL, pokonywaniu początkowych trudności i odnoszonych sukcesach. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć filmy prezentujące fragmenty dwujęzycznych lekcji.

Organizator konferencji zapewnił, iż placówki województwa podlaskiego, które zechcą realizować model dwujęzyczności, zostaną objęte pomocą metodyczną.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Wsparcia udzieliły Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, edukacyjne firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. i Pearson Central Europe Sp. z o. o. oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności BILINGUIS. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Polska.

Materiał z konferencji został wyemitowany w Obiektywie TvP Białystok w dniu 17.11.2016, godz, 18.30 - zobacz (od 15.22 do 18.20)

 

Harmonogram konferencji:

10.00 - 10.05 – Rozpoczęcie (Zdzisław Babicz, Dyrektor CEN w Białymstoku)

10.05 – 10.15 – Dwujęzyczność w praktyce (Wiktoria Blakicka, konsultant ds. języków obcych, CEN w Białymstoku)

10.15 - 11.00 - Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" - dlaczego warto, a nawet trzeba wychować nowe pokolenia Polaków w dwujęzyczności z językiem angielskim?

Budowa sieci krajowej Programu (Waldemar Miksa, krajowy koordynator Programu Powszechnej Dwujęzyczności;Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu)

11.00 - 11.30 - Jak rodzice w Polsce przyczynili się do stworzenia nowych standardów w nauczaniu języka angielskiego? (Claire Selby, brytyjska autorka i lingwistka, wideokonferencja).

Pytania merytoryczne (odpowiadają Claire Selby, Lesław Tomczak, Waldemar Miksa)

11.30 - 12.00 –Przerwa kawowa

12.00 - 12.15 – Prezentacja pomocy dydaktycznych dedykowanych Programowi Powszechnej Dwujęzyczności firmy Moje Bambino. (Waldemar Miksa, krajowy koordynator Programu Powszechnej Dwujęzyczności)

12.15 - 13.15 – „eTornister i eDiagnoza jako przykłady innowacyjnych rozwiązań dla oświaty". Prezentacja najnowszych rozwiązań technologiczne w zakresie narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w szkole. (Małgorzata Rozpara, kierownik Projektu eTornister , Pearson Central Europe Sp. z o. o.)

13.15 - 14.00 –Dwujęzyczność a "Dwujęzyczność" w Przedszkolu i Szkole Podstawowej. (Artur Stępniak - przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności BILINGUIS, Agnieszka Macek - założyciel i współwłaściciel Smart School Sp. z o.o.)

14.00  Zakończenie

oprac. Magdalena Kraszewska