Diagnozowanie sytuacji i potrzeb ucznia

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Diagnozowanie sytuacji i potrzeb ucznia
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

W artykule autor zwraca uwagę na ideę diagnozy dziecka w środowisku szkolnym, jako jednego z narzędzi rozpoznawania potrzeb ucznia/dziecka. Wskazuje też na znaczenie pracy zespołowej jako czynnika rzetelnej diagnozy. Artykuł uwzględnia ponadto znaczenie współpracy nauczycieli ze specjalistami w ramach diagnozy sytuacji i potrzeb dziecka.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 17 czerwiec 2019 12:15

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2019 12:15