Metoda projektu w edukacji elementarnej

Obszar tematyczny
  • Edukacja wczesnoszkolna
  • Wychowanie przedszkolne
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Metoda projektu w edukacji elementarnej
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Jak ciekawie i skutecznie edukować małe dziecko?

       W edukacji małego dziecka należy zastąpić model kierowania uczeniem się dziecka procesem wspierania aktywności edukacyjnej. Nie może to być edukacja ukierunkowana na zapamiętywanie gotowych znaczeń z odpowiednią liczbą powtórzeń. Należy organizować sytuacje, w których dziecko może zdobywać wiedzę poprzez rozwiązywanie zadań o charakterze rozwijającym. Pedagogika konstruktywistyczna podkreśla, że dziecko na bazie tego, co wie, inspirowane przez nauczyciela, konstruuje lub rekonstruuje wiedzę o świecie. Warunkiem efektywnego procesu uczenia się ucznia jest jego aktywność oraz osobiste zaangażowanie w proces poznania. Wiedza zdobyta w wyniku własnej aktywności staje się znacząca i trwała. Wobec tego zadaniem nauczyciela jest stosowanie takich strategii nauczania, aby uczeń mógł badać, doświadczać, być pochłoniętym problemem. Bardzo odpowiednią metodą jest zatem metoda projektu.

      Metoda projektu znana jest od dawna. Niektóre źródła podają, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych z XX wieku. Inne, że stosowano ją we Włoszech już w XVIII wieku. Dużą popularnością zaczęła cieszyć się w XX wieku. Początkowo stosowano ją w szkołach zawodowych, ale okazała się przydatna we wszystkich typach szkół na wszystkich szczeblach kształcenia. Z powodzeniem może być stosowana w pracy z małymi dziećmi, nawet poniżej trzeciego roku życia.

       Zaprezentowany materiał jest efektem 25-godzinnego kursu na temat „Metoda projektu w edukacji elementarnej”. Zamieszczone propozycje mogą stanowić dla nauczyciela inspirację i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

                                                                                              Jadwiga Czyżewska

Autor pod red. Jadwigi Czyżewskiej
Zgłoszone przez Jadwiga Czyżewska , Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Dodana: 1 kwiecień 2016 14:48

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2016 12:10