Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Zdjęcie: Andrzej Staszczyk

 

Minister Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadziła istotne zmiany w klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Rozporządzenie uwzględnia zawody dotychczas ujmowane w klasyfikacji, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty na podstawie wniosków właściwych ministrów.

Nowa struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego uwzględnia podział zawodów na branże, które uporządkowano według kolejności alfabetycznej i oznaczono odpowiednimi trzyliterowymi symbolami:

 1.     branża audiowizualna (AUD),
 2.     branża budowlana (BUD),
 3.     branża ceramiczno-szklarska (CES),
 4.     branża chemiczna (CHM),
 5.     branża drzewno-meblarska (DRM),
 6.     branża ekonomiczno-administracyjna (EKA),
 7.     branża elektroenergetyczna (ELE),
 8.     branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM),
 9.     branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK),
 10.     branża górniczo-wiertnicza (GIW),
 11.     branża handlowa (HAN),
 12.     branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT),
 13.     branża leśna (LES),
 14.     branża mechaniczna (MEC),
 15.     branża mechaniki precyzyjnej (MEP),
 16.     branża metalurgiczna (MTL),
 17.     branża motoryzacyjna (MOT),
 18.     branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO),
 19.     branża ogrodnicza (OGR),
 20.     branża opieki zdrowotnej (MED),
 21.     branża poligraficzna (PGF),
 22.     branża pomocy społecznej (SPO),
 23.     branża przemysłu mody (MOD),
 24.     branża rolno-hodowlana (ROL),
 25.     branża rybacka (RYB),
 26.     branża spedycyjno-logistyczna (SPL),
 27.     branża spożywcza (SPC),
 28.     branża teleinformatyczna (INF),
 29.     branża transportu drogowego (TDR),
 30.     branża transportu kolejowego (TKO),
 31.     branża transportu lotniczego (TLO),
 32.     branża transportu wodnego (TWO).

 

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 września 2019 roku i jest dostępne na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316