KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Inne
Tytuł Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej.

KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych.

W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce.

Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymii organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego.

Autor KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ
Zgłoszone przez Andrzej Staszczyk - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Adres witryny www http://www.koweziu.edu.pl/

Dodana: 4 grudzień 2015 16:31

Zmodyfikowana: 30 marzec 2016 13:47