Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu.

Obszar tematyczny Zarządzanie oświatą
Typ zasobu Inne
Tytuł Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu.
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu (Nr UDA.POKL.03.01.02-00-002/13) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie.

Autor Pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza.
Zgłoszone przez ODN Łomża
Adres witryny www https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/file/3452-przywodztwo-edukacyjne-zaproszenie-do-dialogu

Dodana: 22 czerwiec 2017 13:31

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2017 13:31