Szkoła równych szans – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach